گستردگی کاربرد های اکسل در حوزه های مختلف بر کسی پوشیده نیست . در بخش فنی و مهندسی نیز کاربرد های مختلفی برای اکسل وجود دارد . به همین منظور بخش سری آموزش های فنی مهندسی اکسل در اکسل تیپس ایجاد کرده ایم . هدف از این بخش آموزش های لازم اکسل در انجام محاسبات مهندسی و همچنین ایجاد فایل های مناسب با کاربرد های مهندسی خواهد بود .
در بخش اول سری آموزشی مهندسی اکسل ، تهیه فایل های اکسل مربوط به استاندارد های مهندسی است . که اولین مطلب از سری فایل های محاسباتی مهندسی مربوط به استاندارد های لازم گسکت می باشد . 
این فایل به همراه توضیحات عمومی استاندارد به زبان فارسی و فایل استاندارد های ASME 16.20  و ASME 16.21 منتشر شده است .

ادامه مطلب...