گستردگی کاربرد های اکسل در حوزه های مختلف بر کسی پوشیده نیست . در بخش فنی و مهندسی نیز کاربرد های مختلفی برای اکسل وجود دارد . به همین منظور بخش سری آموزش های فنی مهندسی اکسل در اکسل تیپس ایجاد کرده ایم . هدف از این بخش آموزش های لازم اکسل در انجام محاسبات مهندسی و همچنین ایجاد فایل های مناسب با کاربرد های مهندسی خواهد بود .
در بخش اول سری آموزشی مهندسی اکسل ، تهیه فایل های اکسل مربوط به استاندارد های مهندسی است . که اولین مطلب از سری فایل های محاسباتی مهندسی مربوط به استاندارد های لازم گسکت می باشد . 
این فایل به همراه توضیحات عمومی استاندارد به زبان فارسی و فایل استاندارد های ASME 16.20  و ASME 16.21 منتشر شده است .


برای خرید فایل اینجا کلیک کنید .

این مجموعه شامل 4 فایل اکسل مربوط به محاسبات لازم استاندارد های گسکت و همچنین 3 فایل PDF شامل دو فایل استاندارد های ASME 16.20 و ASME 16.21 و یک فایل راهنمای فارسی استاندارد گسکت می باشد .


در زیر اسکرین شات فایل ها را مشاهده می نمایید .

جلد فایل راهنمای استاندارد های گسکت

gasket-excel1

فایل اکسل Jaceted gaskets

jaceted gasket

فایل اکسل Flat gaskets

flat-gasket

فایل اکسل Ring gaskets

ring-joint gasket

فایل اکسل Spiral wound gaskets 

spiral wound gasket