اغلب کاربران این را نمی دانند اما شما می توانید هنگام ایجاد یک نمودار در اکسل نام مجموعه های چند سطحی را نیز نمایش دهید. شما لازم نیست کار خاصی انجام دهید. فقط قبل از ایجاد نمودار همه داده ها را انتخاب کنید بقیه کارها را اکسل انجام می دهد.
شکل زیر مثالی از یک نمودار را نمایش می دهد که از دو ستون به عنوان نام مجموعه استفاده می کند. در اینجا سطح اول نام استان و سطح دوم نام ناحیه است. دقت کنید که نام ناحیه در ستون A برای همه استان ها تکرار نشده است. نواحی خالی باعث شده که نام ناحیه تنها یک بار در نمودار تکرار شود.

نمودار های چن سطحی در اکسل

شما می توانید فرمت های مورد نظر خود را بر روی نام مجموعه ها اعمال کنید. اما این فرمت بر روی کلیه متن اعمال می شود. به عبارت دیگر شما نمی توانید برای هر سطح فرمت متفاوتی ایجاد کنید.
پس از ایجاد نمودار با محور افقی چند سطحی، محور افقی را انتخاب کرده و کلیدهای Ctrl+1 را بفشارید تا پنجره Format Axis ظاهر شود. در این پنجره می توانید فرمت های مورد نظر خود را اعمال کنید. پس از هر تغییر می توانید بلافاصله اثر آن را در نمودار ببینید. مثلا در Axis Options➜Labels section➜Label Position محل قرار گرفتن متن را مشخص کنید. یا اگر تیک گزینه Multi-level Category Labels را بردارید خطوط متن به هم نزدیک می شوند.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی