در این مبحث دو روش برای نمایش نمودار میله ای به صورت مستقیم در محدوده ای از سلول ها را توضیح خواهیم داد:
• استفاده از conditional formatting data bars
• استفاده از فرمول برای نمایش کاراکترهای تکراری
این نمودارهای غیرنموداری اغلب یک روش سریع جهت نمایش تعداد زیادی از داده ها به صورت گرافیکی بدون ساخت نمودارهای واقعی است. 


استفاده از conditional formatting data bars
conditional formatting data bars اغلب یک جایگزین سریع برای نمودار است. conditional formatting data bars میله های افقی را مستقیما درون سلول نمایش می دهد. طول میله ها بر اساس مقدار سلول نسبت به بقیه مقادیر درون محدوده تعیین می شود. وقتی شما پهنای ستون را تغییر می دهید طول میله ها متناسب با آن تغییر می کند. هنگامی که عرض ستون بیشتر باشد، تفاوت طول میله ها آشکارتر خواهد بود.
شکل زیر نتایج یک نظرسنجی را با استفاده از data bar ها نمایش می دهد. استفاده از data bar ها درصد هر یک از آیتم های نظرسنجی را به صورت گرافیکی نمایش می دهد.

نمودار میله ای در یک محدوده

 

برای اضافه کردن data bar به یک محدوده ، ابتدا محدوده مورد نظر را انتخاب کنید سپس فرماان Home➜Conditional Formatting➜Data Bars را اجرا کرده و یکی از گزینه ها را پرکنندگی را انتخاب کنید. از این مسیر می توانید به 12 نوع Data Bar مختلف دسترسی داشته باشید. برای دسترسی به گزینه های اضافی گزینه More Rules option را کلیک کنید. تا پنجره New Formatting Rule نمایش داده شود. در این پنجره کارهای زیر را می توانید انجام دهید:
• نمایش میله ها بدون نمایش اعداد
• تعیین مقادیر مینیموم و ماکزیموم جهت مقیاس
• تغییر ظاهر میله ها
• تعیین چگونگی رفتار با مقادیر منفی و محورها
• تعیین جهت میله ها

در مطلب بعدی برای استفاده از فرمول ها برای نمایش کاراکتر های تکراری در اکسل می پردازیم .

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی