برای نمایش نمودار میله ای به صورت مستقیم در محدوده ای از سلول ها در اکسل به دو شکل می توان عمل کرد:
استفاده از conditional formatting data bars - که در بخش اول ایجاد یک نمودار به صورت مستقیم در یک محدوده توضیح دادیم .
• استفاده از فرمول برای نمایش کاراکترهای تکراری - که در این مبحث به توضیح چگونگی انجام این کار خواهیم پرداخت .
این نمودارهای غیرنموداری اغلب یک روش سریع جهت نمایش تعداد زیادی از داده ها به صورت گرافیکی بدون ساخت نمودارهای واقعی است.

ثبت ادامه مطلب...

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی