اگر شما در اکسل با اعداد بزرگ کار می کنید ، ممکن است ترجیح بدهید اعداد را در مقیاس های بزرگتر مانند هزار یا میلیون نسبت به ارزش عدد نمایش دهید . به عنوان مثال شما ممکن است بخواهید عددی مانند 132432145 را به میلیون بیان کنیدیعنی بشود :  132.4 میلیون
راه نمایش اعداد در مقیاس های بزرگ تر استفاده از فرمت بندی سفارشی اعداد است . البته ذکر این نکته هم مهم است که مقدار واقعی عدد در محاسباتی که آن سلول  در آن دخیل است استفاده می شود و نه مقدار با مقیاس بزرگتر که در سلول نشان می دهد .

فرمت بندی تنها بر روی نحوه نمایش آن عدد در سلول اثر خواهد گذاشت . برای ایجاد فرمت عددی دلخواه ، کلید های Ctrl + 1 را فشار دهید تا پنجره Format cells باز شود . سپس بر روی تب Number  کلیک کنید و از مجموعه فرمت ها ، Custum را انتخاب نمایید . فرمت عددی سفارشی خود را در فیلد مربوطه وارد کنید .
در جدول زیر مثال هایی از فرمت های عددی با مقیاس میلیون  آورده شده است .

فرمتبندی در اکسل

جول زیر نیز مثال هایی از فرمت های عددی با مقیاس هزار  آورده شده است .

آموزش فرمت بندی اکسل

جدول زیر هم مثال هایی از فرمت های عددی با مقیاس صد  آورده شده است .

اکسل

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی