رنگ نمودن سطرها به صورت یک در میان با استفاده از CONDITIONAL FORMATTING
وقتی شما یک جدول را می سازید (با استفاده از  Insert➜Tables➜Table) ، شما قادر به فرمت بندی جدول هستید به طوری که سطرها به صورت یک در میان رنگ آمیزی شوند. رنگ آمیزی یک در میان سطرها خواندن داده های شیت شما را آسان تر می کند.


در این ترفند توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با استفاده از CONDITIONAL FORMATTING ، رنگ آمیزی یک در میان سطرها را برای هر محدوده ای انجام داد. این تکنیک کاملا دینامیک بوده به طوری که اگر سطرهایی از محدوده حذف شده یا به محدوده اضافه شوند، رنگ آمیزی به صورت خودکار آپدیت می شود.
رنگ آمیزی سطرها به صورت یک در میان
1-    محدوده مورد نظر خود را انتخاب کنید.
2-    فرمان Home➜Conditional Formatting➜New Rule را اجرا کرده تا پنجره New Formatting Rule نمایش داده شود.
3-    در قسمت Select a Rule Type گزینه Use a Formula to Determine Which Cells to Format را انتخاب کنید.
4-    فرمول زیر را در قسمت Format Values Where This Formulas Is True: وارد کنید.
=MOD(ROW(),2)=0
5-    بر روی دگمه Format کلیک کرده تا پنجره Format Cells نمایش داده شود.
6-    در پنجره Format Cells ، زبانه Fill را کلیک کرده و یک رنگ را جهت Background Fill انتخاب کنید.
7-    OK را کلیک کرده تا پنجره Format Cells بسته شود. بار دیگر دگمه OK را کلیک کنید تا پنجره New Formatting Rule نیز بسته شود.
همانطور که در شکل می بینید سطرهای زوج رنگ آمیزی شده است.

رنگ بندی یک در میان سطر ها

 

جهت رنگ آمیزی یک در میان ستون های یک محدوده، از تابع COLUMN به جای تابع ROW استفاده نمایید.
جهت رنگ آمیزی یک محدوده به صورت شطرنجی (مانند شکل زیر)، از فرمول زیر در Conditional Formatting استفاده نمایید:

=MOD(ROW(),2)=MOD(COLUMN(),2)

رنگ بندی با فرمت بندی شرطی در اکسل

فرمول زیر سبب رنگ آمیزی یک در میان گروهی از سطرها خواهد شد. این فرمول 4 سطر را مانند شکل به صورت یک در میان رنگ می کند. برای تغییر تعداد سطرها، تعداد سطر مورد نظر خود را به جای عدد 4 وارد نمایید.

=MOD(INT(ROW()-1)/4)+1,2)

conditional formatingکاربرد در اکسل

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی