یکی از ویژگی‌های مهمی که اغلب خیلی کم در اکسل مورد استفاده قرار می گیرد، جدول ها هستند. در این مطلب در مورد استفاده از جدول و همچنین در مورد مزایا و معایب استفاده از جدول ها در اکسل توضیح داده خواهد شد.

جدول در اکسل

جدول، یک محدوده مستطیل شکلی از داده‌های ساختار یافته است. هر سطر در جدول به یک موجودیت ( entity ) واحد مرتبط است. به عنوان مثال، یک سطر می‌تواند شامل اطلاعاتی در مورد، مشتری، یک تراکنش بانکی یک کارمند و یا یک محصول باشد. برای مثال، اگر هر سطر شامل اطلاعاتی در مورد یک کارمند است، ستون‌ها می‌توانند شامل داده‌ای مانند نام، شماره پرسنلی ، تاریخ استخدام ، حقوق ، یا واحد محل خدمت باشد. در جدول یک سطر عنوان در بالا وجود دارد که اطلاعات موجود در هر ستون را شرح می‌دهد.

ادامه مطلب...