کار با فرمول ها

مطلب قبلی در مورد نامگذاری فرمول ها در اکسل صحبت کردیم . و مثالی نیز در این مورد آوردیم . در این مطلب در مورد استفاده از توابع در فرمول های نام گذاری شده توضیحاتی خواهیم داد .

شكل زير يك مثال ديگر از يك فرمول نامگذاري شده را نمايش مي دهد. در اين مورد نام فرمول ThisMonth است و فرمول آن به صورت زير خواهد بود:

ثبت ادامه مطلب...
نامگذاري اشيا

وقتي شما يك شيئ را به يك شيت اضافه مي كنيد (مثلا يك SHAPE يا يك CLIP ART) ، شيئ داراي يك نام پيشفرض است كه منعكس كننده نوع شيئ مي باشد (مثلا Rectangle 3 يا Text Box 1).
براي تغيير نام يك شيئ آن را انتخاب كرده، نام جديد را در NAME BOX نوشته و كليد ENTER را بزنيد.
نامگذاري نمودارها يك استثنا است. براي تغيير نام يك نمودار از فرمان Tools➜Layout➜Properties➜Chart Name استفاده كنيد.

ثبت ادامه مطلب...

نام ها مفهوم بسيار خوبي در اكسل هستند اما ممكن است مشكلاتي نيز ايجاد كنند كه شما در هنگام استفاده از نام ها در يك وركبوك بايد آنها را به ياد داشته باشيد.

ادامه مطلب...

پس از اينكه يك نام را براي يك سلول يا محدوده ايجاد كرديد، اگر شيت را اصلاح يا ويرايش كنيد اكسل به صورت خودكار نام را تنظيم مي كند. مثال هاي زير فرض مي كند Sheet1 شامل يك نام سطح وركبوك (MyRange) است كه به نه سلول زير ارجاع مي دهد:

ادامه مطلب...

وقتي شما يك شيت را تا 39% يا كمتر زوم مي كنيد، اطراف محدوده هاي نامگذاري شده يك مرز مي بينيد كه نام محدوده با رنگ آبي درون آن نوشته شده است. (مانند شكل زير) مرز و نام محدوده پرينت نمي شود و تنها به شما كمك مي كننند محدوده هاي نامگذاري شده را ببينيد.

ادامه مطلب...

وقتي شما براي يك سلول يا محدوده نامي را ايجاد مي كنيد، اكسل به صورت خودكار فرمول ها را اسكن نمي كند تا مراجع سلولي را با نام جديد جايگزين كند. اما شما مي توانيد به اكسل بگوييد نامي را كه ايجاد مي كنيد براي محدوده اي از فرمول ها به كارگرفته شود.

ادامه مطلب...