کار با فرمول ها

ممکن است شما یک شیت داشته باشید که این شیت دارای تعدادی عبارت متنی است و بخواهید از این عبارت ها به عنوان نام سلول یا محدوده های مجاور استفاده کنید. شکل زیر مثالی از چنین شیتی را نشان می دهد. در این شیت ممکن است بخواهید از عبارات ستون A برای نامگذاری مقادیر مرتبط در ستون B استفاده کنید. اکسل انجام این کار را خیلی آسان کرده است.

ادامه مطلب...

اکسل به غیر از Name Manager که قبلا در مطلبی به توضیح آن پرداختیم ( اینجا ) چند روش دیگر برای نام گذاری سلول ها و محدوده ها ارائه کرده است. یک پنجره New Name و دیگری ایجاد نام با استفاده از جعبه نام می باشد .  این روش ها را در این قسمت بررسی می کنیم.

ادامه مطلب...

•    نام ها نمی توانند شامل کاراکتر فاصله باشند. به جای فاصله می توانید از آندرلاین ( _ ) یا نقطه استفاده کنید. (مانند FOROUSH_KOL یا FOROUSH.KOL)
•    شما از هر ترکیب حروف و اعداد می توانید استفاده کنید اما نامها فقط می توانند با حرف یا آندرلاین شروع شوند. یک نام نمی تواند با عدد شروع شود (مانند 3RDQUARTER) یا شمابه مراجع سلولی باشد (مانند Q10 یا TAX2013).

ادامه مطلب...

اکسل یک امکان دستی برای نگهداری نام ها دارد که به آن Name Manager گویند. (شکل زیر) در این مطلب به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه با این امکان به ایجاد نامها ، ویرایش نامها و یا حذف نامهای موجود در ورکبوک خود بپردازیم .

ادامه مطلب...

قبل از توضیح چگونگی ایجاد یک نام و نحوه کار با نام ها، ضروری است که اشاره کنیم که هر یک از نام ها در اکسل دارای یک سطح هستند. سطح نام برای شما تعیین می کند که شما کجا می توانید از نام استفاده کنید. نام ها در دو سطح وجود دارند:
•    نام های سطح ورکبوک: از این نام ها در همه شیت ها می توان استفاده کرد. این سطح، سطح پیشفرض برای تعریف نام ها است.
•    نام های سطح شیت: اگر بخواهیم از این نام ها در شیتی غیر از شیتی که تعریف شده اند استفاده کنیم باید قبل از آنها نام شیتی که در آن تعریف شده اند نیز بیاوریم.  یک ورکبوک ممکن است دارای چندین نام سطح شیت مشابه باشد.

ادامه مطلب...

در مطالب قبلی آموزش فرمول ها در اکسل به بررسی کار با فرمول ها و توابع در اکسل پرداختیم و در این فصل نیز به آموزش های مرتبط با نام ها در اکسل می پردازیم . اغلب کاربران حرفه ای و متوسط اکسل با مفهوم نامگذاری سلول ها یا محدوده ها آشنا هستند. نامگذاری سلولها و محدوده ها یک امتیاز ویژه است که مزایای بسیار زیادی دارد. همانطور که در این فصل خواهید دید اکسل انواع دیگری از نام ها را ساپورت می کند که قدرت آنها می تواند شما را شگفت زده کند.

ادامه مطلب...