کار با فرمول ها

هنگامی که شما در اکسل با فرمول ها کار می کنید . ممکن است که دچار اشتباهاتی شوید . اکسل این اشتباهات احتمالی را با پیام های خطا به شما نشان خواهد داد . در صورتی که خطا ها بشناسید خواهید توانست به سرعت اشتباه خود را یافته و آن را تصحیح کنید . جدول زیر لیست انواع خطاهایی که در یک سلول شامل فرمول دیده می شود را بیان می کند.

ادامه مطلب...

در برخی موارد خاصیت پرکردن خودکار نسبت به استفاده از فرمول ارجحیت دارد زیرا می توانید در وقت خود صرفه جویی کنید. مثلا فرض  کنید میخواهید اعداد 1 تا 100 را در محدوده A1:A100 بنویسید. یک راه حل این است که در سلول A1 عدد 1 را بنویسید سپس در سلول A2 فرمول =A1+1 را بنویسید و این فرمول را در 98 خانه پایین تر کپی کنید .

ادامه مطلب...

هنگامی که شما یک فرمول را در سلول دیگری در اکسل کپی می کنید اکسل آدرس مراجع فرمول را متناسب با محل جدید تغییر می دهد البته این معمولا همان چیزی است که ما می خواهیم اما در بعضی موارد ما نیاز داریم که فرمول را بدون تغییر و به همان صورت در یک سلول کپی کنیم. یکی از راه ها استفاده از مراجع مطلق است اما این همیشه بهترین روش نیست. روش دیگر به صورت زیر است (فرض کنید می خواهیم فرمول سلول A1 را در سلول A2 کپی کنیم به صورتی که تطابق با محل جدید در فرمول ایجاد نشود)

ادامه مطلب...

اگر شما در اکسل محدوده ای از فرمولها راداشته باشید که همیشه نتایج یکسانی را تولید می کنند (آنها را فرمولهای مرده گویند.) ممکن است که بخواهید آنها را به مقادیر تبدیل کنید. برای این کار می توانید از فرمان Home➜Clipboard➜Paste➜Values استفاده کنید.
فرض کنید محدوده A1:A10 شامل فرمولهایی است که نتیجه آنها همواره یکسان است برای تبدیل آنها به مقادیر از روش زیر استفاده کنید:

ادامه مطلب...

اگر بخواهید به سادگی یک محاسبه را انجام دهید از نوار فرمول به عنوان ماشین حساب می توانید استفاده کنید.این تکنیک وقتی که از توابع اکسل برای محاسبه یک مقدار ثابت استفاده می کنید می تواند خیلی مفید باشد.برای مثال فرمول زیر را در یک سلول وارد کنید:

ادامه مطلب...

هر عملگر یکی از اجزای اصلی هر فرمول است. عملگر نشانه ای است که نماینده یک عملیات ریاضی یا منطقی است. اکسل از کلاس دیگری از عملگرها به نام عملگرهای مرجع استفاده می کند . جدول زیر عملگرهای ریاضی و منطقی اکسل را بیان می کند.

ادامه مطلب...