•    نام ها نمی توانند شامل کاراکتر فاصله باشند. به جای فاصله می توانید از آندرلاین ( _ ) یا نقطه استفاده کنید. (مانند FOROUSH_KOL یا FOROUSH.KOL)
•    شما از هر ترکیب حروف و اعداد می توانید استفاده کنید اما نامها فقط می توانند با حرف یا آندرلاین شروع شوند. یک نام نمی تواند با عدد شروع شود (مانند 3RDQUARTER) یا شمابه مراجع سلولی باشد (مانند Q10 یا TAX2013).


•    طبق اسناد خود اکسل به جز آندرلاین و نقطه از بقیه سیمبل ها نمی توان استفاده کرد. اما تجربه نشان داده که شما می توانید از علامت سوال (؟) و بک اسلش (\) نیز استفاده کنید به شرطی که آنها را در ابتدای نام نیاورید.
•    نامها حداکثر می توانند 255 کاراکتر داشته باشند.
•    شما می توانید از هر یک از حروف به تنهایی استفاده کنید (به غیر از R و C). البته این مورد پیشنهاد نمی شود چون ما از نامها برای وضوح بیشتر استفاده می کنیم.
•    در نامها بزرگ یا کوچک بودن حروف مهم نیست. دو نام AnnualReport و annualreport یکسان هستند.
اکسل همچنین از تعدادی نام برای خودش استفاده می کند. گرچه شما هم می توانید از نامهایی مشابه نام های اکسل استفاده کنید اما توصیه می کنیم هیچوقت این کار را انجام ندهید. سعی کنید در استفاده از این نام ها خود داری کنید:


Print_Area, Print_Titles, Consolidate_Area, Database, Criteria, Extract, FilterDatabase, and Sheet_Title

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی