ممکن است شما یک شیت داشته باشید که این شیت دارای تعدادی عبارت متنی است و بخواهید از این عبارت ها به عنوان نام سلول یا محدوده های مجاور استفاده کنید. شکل زیر مثالی از چنین شیتی را نشان می دهد. در این شیت ممکن است بخواهید از عبارات ستون A برای نامگذاری مقادیر مرتبط در ستون B استفاده کنید. اکسل انجام این کار را خیلی آسان کرده است.

کار با نام ها در اکسل

برای ایجاد نام ها با استفاده از عبارات مجاور ، ابتدا عباراتی که می خواهید برای نام استفاده کنید و سلول هایی که می خواهید نامگذاری کنید را انتخاب کنید (اینها می توانند یک سلول یا محدوده ای از سلول ها باشند). نام ها باید مجاور سلولهایی باشند که می خواهید نامگذاری کنید. (انتخاب سلول ها به صورت ناپیوسته مجاز است) سپس Formulas➜Defined Names➜Create from Selection را انتخاب کنید (یا از کلیدهای Ctrl+Shift+F3) استفاده کنید. اکسل پنجره Create Names from Selection را نمایش می دهد. مانند شکل زیر:

آموزش کار با فرمول ها - کار با نام ها

اکسل بر اساس آنالیزی که از محدوده انتخاب شده انجام می دهد یکی از گزینه ها را تیکدار می کند. به طور مثال اگر اکسل عبارات متنی را در اولین سطر انتخاب شده بیابد فرض می کند که شما می خواهید نام ها را بر اساس بالاترین سطر ایجاد کنید. اگر حدس اکسل درست نیست خودتان به صورت دستی آن را اصلاح کنید. با کلیک بر OK اکسل نام ها را ایجاد می کند.
اگر عبارت متنی درون سلول یک عبارت معتبر نباشد، اکسل نام را اصلاح و آن را معتبر می کند. برای مثال اگر یکی از سلول ها شامل عبارت FOROUSH KOL باشد (که یک عبارت نامعتبر برای نامگذاری است به دلیل وجود کاراکتر فاصله در آن) ، اکسل فاصله را به آندرلاین( _ ) تبدیل کرده و نام FOROUSH_KOL را ایجاد می کند. اگر اکسل به جای عبارت متنی به مقدار عددی و یا فرمول برخورد کند آنها را اصلاح نمی کند و نامی از آنها نمی سازد.
هشدار: نام های ایجاد شده توسط اکسل را چک کنید. برخی اوقات پنجره Create Names from Selection طبق انتظار شما کار نمی کند. شکل زیر یک جدول از عبارات متنی و مقادیر را نشان می دهد. فرض کنید که کل جدول را انتخاب کرده اید. Formulas➜Defined Names➜Create from Selection را انتخاب کرده و سپس پیشنهاد اکسل را بپذیرید. به نظر شما نام Product  به کدام محدوده ارجاع می دهد. ممکن است شما انتظار داشته باشید که به محدوده A2:A6 ، یا حتی B1:C1 ارجاع دهد. اما نام Product در واقع به محدوده B2:C6 ارجاع می دهد. اگر سلول بالا و سمت چپ محدوده انتخاب شده عبارت متنی باشد و شما گزینه های TOP ROW و LEFT COLUMN را برای نامگذاری در پنجره Create Names from Selection انتخاب کنید ، اکسل از آن عبارت برای نام کل مجموعه داده ها به غیر از سطر بالا و ستون چپ ، استفاده می کند. پس قبل از پذیرفتن نام های ایجاد شده توسط اکسل، دقت کنید که نام ها به محدوده های مورد نظر شما ارجاع می دهند.

آموزش جامع اکسل

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی