برخی اوقات نیاز است که شما کل سطر یا ستون را نامگذاری کنید. اغلب شیت جهت ذخیره اطلاعات مربوط به یک بازه زمانی استفاده می شود. شکل زیر یک مثال از چنین شیتی است. اگر شما یک نام برای داده های وارد شده در ستون B ایجاد کنید، لازم است هر روز که داده جدیدی را وارد می کنید مرجع (محدوده ) آن نام را ویرایش کنید. راه حل این مشکل این است که نامی برای کل ستون ایجاد کنید.

نام گذاری کل سطر و ستون در اکسل

برای تعریف یک نام برای کل یک ستون ، ستون را با کلیک بر حرف مربوط به آن ستون انتخاب کرده و نام مورد نظر خود را در جعبه نام نوشته و اینتر بزنید (و یا از پنجره New Name برای ایجاد نام استفاده کنید).
پس از تعریف نام شما می توانید از آن در فرمول ها استفاده کنید. برای مثال فرمول زیر جمع همه مقادیر ستون B را نشان می دهد.

=SUM(DailySales)

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی