نام ها می توانند سه بعدی باشند. به عبارت دیگر علاوه بر سطر و ستون می توانند چند شیتی نیز باشند. شما نمی توانید محدوده ای چند شیتی را انتخاب کرده و نام مورد نظر خود برای آنها را در جعبه نام وارد کنید. شما باید از پنجره New Name برای ایجاد نام های چند شیتی استفاده کنید. ساختار مراجع چند شیتی به شکل زیر است.

FirstSheet:LastSheet!RangeReference

در شکل زیر نام چند شیتی DataCube برای محدوده  A1:C3 در شیت های Sheet1 ، Sheet2 و Sheet3 تعریف شده است.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

البته شما می توانید به سادگی مرجع چند شیتی را در فیلد Refers To تایپ کنید. اما اگر بخواهید با استفاده از درگ ماوس در محدوده مورد نظر خود این کار را انجام دهید از دستورالعمل گام به گام زیر استفاده کنید. فرض می کنیم می خواهیم نام DataCube برای محدوده A1:C3 در سه شیت Sheet1, Sheet2,Sheet3 ایجاد کنیم:
1)    Sheet1 را فعال کنید.
2)    با انتخاب Formulas➜Defined Names➜Define Name پنجره New Name را باز کنید.
3)    متن درون فیلد Refers To را پاک کنید.
4)    بر روی زبانه Sheet1 کلیک کنید.
5)    با نگهداشتن کلید Shift بر روی زبانه Sheet3 کلیک کنید. در این لحظه فیلد Refers To شامل عبارت زیر است:

=’Sheet!Sheet3’!

6)    محدوده A1:C3 را در Sheet1 (که همچنان شیت فعال است) انتخاب کنید. در این لحظه فیلد Refers To شامل عبارت زیر است:

=’Sheet1:Sheet3’!$A$1:$C$3

7)    بر روی دکمه OK در پنجره New Name کلیک کنید تا نام ایجاد شود.
پس از اینکه نام را ایجاد کردید می توانید از آن در فرمولهایتان استفاده کنید. برای مثال فرمول زیر جمع مقادیری که در محدوده نام گذاری شده با DataCube قرار دارند را بر می گرداند.

=SUM(DataCube)

دقت کنید که نامهای چند شیتی در جعبه نام و پنجره Go To (که با انتخاب Home➜Editing➜Find & Select ➜ Go To نمایش داده می شود.) نشان داده نمی شود. به عبارت دیگر اکسل شما را قادر می سازد که نام را ایجاد کنید اما راهی برای انتخاب سلول هایی که این نام به آنها ارجاع می دهد را در اختیار نمی گذارد. ولی نام های چند شیتی در لیست کشویی Formula AutoComplete که در زمان تایپ فرمول نمایش داده می شود، دیده می شود.
اگر شما شیت جدیدی را ایجاد کنید. اگر این شیت در بین اولین و آخرین شیتی باشد که در مرجع نام چند شیتی آورده ایم. نام چند شیتی شامل شیت جدید نیز می شود. در مثال قبل اگر شیتی بین Sheet1 و Sheet2 وارد شود، در محدوده DataCube قرار خواهد گرفت. اما اگر شیتی قبل از Sheet1 و یا بعد از Sheet3 وارد شود، DataCube شامل آن نمی شود.
اگر شما اولین یا آخرین شیتی که در نام چندگانه قرار دارد را حذف کنید اکسل به صورت خودکار مرجع نام را تغییر می دهد. در مثال قبل فرض کنید Sheet1 را حذف کرده ایم، در این حالت مرجع نام DataCube به صورت زیر توسط اکسل اصلاح می شود:

=’Sheet2:Sheet3’!$A$1:$C$3

نام های چندشیتی همیشه باید در سطح ورکبوک باشند. نام های چندشیتی سطح شیت به خوبی کار می کنند اما در پنجره Name Manager ایجاد خطا خواهند کرد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی