ممکن است شما بخواهید لیستی از نام های ایجاد شده در ورکبوک (و آدرس معادل آنها) را ایجاد کنید. برای ایجاد لیستی از نام ها ابتدا اشاره گر سلول را به محدوده ای خالی در شیت خود انتقال دهید. (لیست نامها در دو ستون ، جایگزین همه داده های آن محدوده خواهد شد.) فرمان FormulasDefined NamesUse in FormulaPaste Names را انتخاب کرده و یا کلید F3 را فشار دهید. پنجره Paste Name ظاهر شده که لیست همه نام های تعریف شده را نشان می دهد. بر روی Paste List کلیک کنید تا لیستی از نام ها در شیت کپی شود.

هشدار: با این روش تنها نام های سطح ورکبوک و نام های سطح شیت مربوط به شیت فعال کپی می شود. نام های سطح شیت بقیه شیت ها کپی نخواهد شد.

لیست نام های کپی شده در شیت شما دو ستون را اشغال می کند. ستون اول شامل نام ها و ستون دوم شامل آدرس محدوده های معادل آنها است. نام ها در ستون دوم رشته های متنی هستند که شبیه فرمول ها می باشند. شما می توانید با ویرایش سلول این رشته های متنی را به فرمول های واقعی تبدیل کنید. اگر نامی تنها به یک فرمول ارجاع دهد، فرمول مقدار جاری سلول را نمایش می دهد. اگر نامی به یک محدوده ارجاع دهد با تبدیل رشته ها به فرمول مقدار #VALUE! نمایش داده می شود. در مورد سلول های چند شیتی خطای #REF! نشان داده خواهد شد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی